Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
CO TO JEST SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI
 

Szkolny Klub Europejski ( SKE ) - jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań.
Zajmuje się on upowszechnianiem wiedzy o Europie - państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły a także członków rodziny, znajomych, mieszkańców miasta lub regionu.
Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów.
Zdobyta wiedza i doświadczenia mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu nauki w szkole średniej, dostaniu się na interesujący kierunek studiów, a w przyszłości w znalezieniu pracy, również w instytucjach Unii Europejskiej.
Aby działalność klubu przyniosła jak najlepsze efekty Szkolne Kluby Europejskie muszą same poszukiwać instytucji i partnerów chętnych do współpracy.
Kluby europejskie działają we wszystkich rodzajów szkół - szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, szkołach zawodowych a nawet w przedszkolach, we wszystkich województwach - zarówno w wielkich miastach jak i małych wsiach. Ich liczba stale rośnie.
Pierwsze Szkolne Kluby Europejskie powstały w Portugalii, skąd idea ta przeniosła się do całej Europy.
W Polsce pierwsze kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych, czyli działają już ponad 17 lat. Niedługo ich liczba przekroczy 2000.
Cele Szkolnych Klubów Europejskich :

  • kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wiedzy o Europie - czujemy się Europejczykami, ale wiemy też co nas odróżnia od innych narodów, co możemy wnieść do wspólnego dziedzictwa
  • przygotowanie młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie - wiemy jak wygląda życie w innych państwach, jak działają instytucje i prawo, łatwiej nam dokonywać wyborów, znaleźć ciekawą pracę, poznać nowych ludzi
  • informowanie o procesach integracyjnych w Europie - dzielimy się swoją wiedzą z innymi, aby każdy wiedział, jak funkcjonuje Unia Europejska czy Rada Europy, co jest charakterystyczne dla danego kraju

Co można robić w Szkolnym Klubie Europejskim ?
Głównym zadaniem klubu jest pogłębianie wiedzy europejskiej. Można to osiągnąć poprzez organizowanie różnych działań i akcji wewnątrz klubu, ale również w szkole czy miejscu zamieszkania.

Działania w klubie - polegają na :
opracowaniu statutu klubu
wymyśleniu nazwy, motta, emblematu klubu
organizowaniu "burzy mózgów" na temat akcji, które klub mógłby przeprowadzić
pogłębianiu wiedzy o państwach europejskich poprzez przygotowanie i udział w różnego rodzaju projektach i konkursach
opracowaniu planu i sposobu informowania społeczności szkolnej czy lokalnej (gazetka ścienna, ulotki, broszury)

 
Dla Ucznia


Stronę najlepiej ogląda się
używając przeglądarki
Mozilla Firefox (pobierz)

Licznik odwiedzin

statystyka