Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
ŚWIETLICA
CZYNNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
OD 7.30 DO 10.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek)
OD 8.00 DO 11.00 (środa)
OD 8.00 DO 10.30 (piątek)
NAUCZYCIEL ŚWIETLICY - mgr Małgorzata Paszkiewicz

UCZESTNICY ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:

 • wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,

Uczniowie są zobowiązani do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Świetlica zapewnia młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenia warunków do nauki własnej,
 • rozwijanie zainteresowań,  stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie    kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,

Świetlica zapewnia swoim wychowankom:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • udział w zajęciach ujawniających i rozwijających ich zainteresowania w takich formach jak: zajęcia komputerowe, czytelnicze, gry stolikowe,
 • stały dostęp do internetu,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Opracowała: mgr Małgorzata Paszkiewicz

Dla Ucznia


Stronę najlepiej ogląda się
używając przeglądarki
Mozilla Firefox (pobierz)

Licznik odwiedzin

statystyka