Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW DYSKOTEK SZKOLNYCH

  1. Uczestników dyskoteki obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie (baleriny, obuwie sportowe).

  2. Uczestnicy dyskoteki nie wnoszą na teren szkoły alkoholu, papierosów, środków odurzających itp.

  3. Przed dyskoteką każda klasa sporządza listę uczestników, którą przekazuje przewodniczącemu samorządu uczniowskiego.

  4. Opiekę nad uczniami w trakcie dyskoteki sprawują wychowawcy, rodzice i wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele.

  5. Uczniowie, którzy sprawiają trudności wychowawcze nie biorą udziału w dyskotece.

  6. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w WZO.

 
 
 

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka