Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

•Konstanty Olgierowicz Czartoryski, książę Czartoryska na Wołyniu

•Wasyl Konstantynowicz Czartoryski, książę czartoryski
•Michał Wasylewicz Czartoryski, namiestnik bracławski
•Fiodor Czartoryski, kniaź litewski, starosta łucki
Aleksander Fedorowicz Czartoryski, wojewoda wołyński
Iwan Fedorowicz Czartoryski
Jerzy Czartoryski, starosta łucki
Mikołaj Jerzy Czartoryski, wojewoda wołyński
Kazimierz Florian Czartoryski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski
•Michał Jerzy Czartoryski, wojewoda sandomierski
Kazimierz Czartoryski, podskarbi wielki litewski, podkanclerzy wielki litewski, kasztelan wileński
• Konstancja Czartoryska
Teodor Kazimierz Czartoryski, biskup poznański
August Aleksander Czartoryski, generał wojsk koronnych, wojewoda ruski, starosta generalny ziem podolskich
                    Elżbieta Czartoryska
                  Adam Kazimierz Czartoryski, starosta generalny ziem podolskich
                    Maria Anna Czartoryska
                    Adam Jerzy Czartoryski, minister spraw zagranicznych Rosji, senator Królestwa Polskiego
                      Izabella z Czartoryskich Działyńska, założycielka ordynacji gołuchowskiej
                      Władysław Czartoryski, założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie
                        bł. August Czartoryski, salezjanin
                        Adam Ludwik Czartoryski
                            Augustyn Józef Czartoryski
                              Adam Karol Czartoryski
                                Tamara Czartoryska
                      Konstanty Adam Czartoryski, pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego, generał brygady Królestwa Polskiego
                        Adam Konstanty Czartoryski - założyciel linii wielkopolskiej
                        Jerzy Konstanty Czartoryski - założyciel linii małopolskiej
                            Witold Leon Czartoryski  
                              • bł. Michał Czartoryski, dominikanin

 

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka