Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
 • 1 IX 1990 - Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 12
 • 14 X 1990 - Premiera nauczycielskiego kabaretu "Dwunastka"
 • 1 XI 1992 - Rozpoczęcie cyklicznych akcji zbierania funduszy na odnowienie zabytków jarosławskiego Starego Cmentarza Necropolis Jaroslaviensis
 • III 1993 - Zajęcie II miejsca na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów "Kołobrzeg 93"
  w Bielsku- Białej przez nauczycielski kabaret "Dwunastka"
 • 19 VI 1993 - Nadanie szkole imienia Książąt Czartoryskich
 • XI 1993 - Współorganizacja pierwszego koncertu Jarmarku Muzyki Dawnej
 • 25 XI 1994 - Pierwsze uroczyste Święto Szkoły z udziałem członków Rodziny Czartoryskich
 • 1995 - Utworzenie punktu dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej (studia zaoczne inżynierskie, licencjacie
  i magisterskie uzupełniające)
 • 1 IX 1995 - Utworzenie oddziałów Liceum Ogólnokształcącego
 • XI 1995 - Obchody pięciolecia kabaretu nauczycielskiego "Dwunastka" z udziałem przedstawicieli rodziny Czartoryskich
 • 23 V 1996 - Organizacja I Jarosławskich Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży
 • 15 XI 1996 - Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
 • IV 1997 - Zajęcie wysokiej lokaty w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych
  (14 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie pod względem osiągnięć dydaktycznych)
 • 1 IX 1997 - Pierwsza w województwie przemyskim komputeryzacja biblioteki szkolnej
 • II, VII 1998 - Zorganizowanie po raz pierwszy zimowiska oraz letniej półkolonii dla dzieci
  z rodzin najuboższych miasta Jarosławia
 • 23 I 1999 - Pierwszy bal studniówkowy
 • VII-VIII 1999 - Pożegnanie tragicznie zmarłej sekretarki naszej szkoły p. Henryki Matusz, Jej męża i córki
 • 1 IX 1999 - Utworzenie Publicznego Gimnazjum nr 4 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
 • 5 IX 1999 - Udział szkoły w uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację Ojca Michała Czartoryskiego
 • 19 XII 1999 - Pierwsza Wielka Galeria Artystyczna
 • V-VI 2000 - Uroczyste obchody dziesięciolecia działalności szkoły
 • VII-VIII 2000 - Zorganizowanie obozu rehabilitacyjno-turystycznego dla osób niepełnosprawnych z Zakopanego i Nowego Targu (dzieci, młodzież i dorośli)
 • 8-10 IX 2000 - Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szermierce Juniorów
 • 10 XI 2001 - Otwarcie klubu "Kotłownia"
 • 15 XII 2002 - Otwarcie kawiarenki internetowej w klubie "Kotłownia"
 • 9-10 V 2002 - Współorganizacja pierwszej Parady Schumana
 • VII - VIII 2002 - Międzynarodowy obóz integracyjny dla młodzieży z Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski
 • X 2002 - Spotkanie młodzieży z Posłem na Sejm Donaldem Tuskiem
 • 24 II 2003 - Wieczór autorski naszego kolegi nauczyciela i poety Krzysztofa Kubaszka. Promocja zbiorku poetyckiego "Wejść w złoty promień"
 • III 2004 - Otwarcie filii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Łodzi
 • 3 V 2004 - Otwarcie wystawy łowiecko-przyrodniczej w klubie "Kotłownia"
 • 22 V 2004 - Regionalny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
 • VII - VIII 2004 - Półkolonia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Mołdawii oraz młodzieży niepełnosprawnej
 • IX 2004 - Obchody 60 rocznicy śmierci błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego - Zorganizowanie sesji Popularnonaukowej "Błogosławiony Ojciec Michał Czartoryski i Jego Rodzina" dla uczniów i nauczycieli jarosławskich szkół
 • 6 XII 2004 - Powstanie Klubu Honorowego Dawcy Krwi
 • I 2005 - Pierwszy Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek w klubie "Kotłownia"
 • V 2005 - Obchody 15-lecia naszej szkoły - Otwarcie ogródka botanicznego
 • 1 VI 2005 - Pierwsza piesza pielgrzymka młodzieży do Wygarek - miejsca urodzenia bł. Ojca Michała Czartoryskiego
 • 11 VI 2005 - Uroczystości związane z ogłoszeniem bł. Ojca Michała Czartoryskiego Patronem Miasta Jarosławia
 • X 2005 - Dyrektor Tomasz Kulesza Posłem V kadencji Sejmu RP
 • 1 I 2006 - Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr inż. Marka Okarmusa
 • 20 XII 2006 - Wielka Galeria Artystyczna z udziałem Posła na Sejm RP Jana Rokity
 • 21 III 2007 - Udział w I Targach Edukacyjnych w Jarosławiu
 • 20 IV 2007 - Ostatnie pożegnanie sekretarki szkoły Joanny Wójcik zmarłej 18 kwietnia 2007 r.
 • VII 2007 - I 2008 - Realizacja projektu finansowanego przez Unię Europejską "Nasza Szkoła" - Opracowanie
  i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej
 • XI 2007 - Ponowny wybór Tomasza Kuleszy na Posła VI kadencji Sejmu RP
 • 5 II 2008 - Przejęcie obowiązków dyrektora szkoły przez mgr Dorotę Tracz
 • 6 III 2008 - Seminarium podsumowujące realizację projektu "Nasza Szkoła"
 • 9 VI 2008 - XIII Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży po raz pierwszy z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 • 17 XII 2008 - X Jubileuszowa Wielka Galeria Artystyczna
 • 17 II 2009 - II Konkurs Piosenki Europejskiej
 • II 2009 - rozpoczęcie działalności szkolnego radia
 • 2-9 III 2009 - XIV Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży
 • 10 III 2009 - I Nauczycielski Przegląd Twórczości "Każdemu wolno tworzyć"
 • 2 VI 2009 - I Piknik Rodzinny
 • 5 – 13 VI 2009 - Wyjazd edukacyjny do Anglii
 • 11 IX 2009 - Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce”. Adrianna Skulska została laureatką konkursu w kategorii plakat
 • 9 X 2009 - Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. W tym roku młodzież poznawała kulturę austriacką. Obchodom towarzyszyły konkursy, kiermasz z wypiekami i muzyka austriacka
 • 9 XII 2009 - Sesja popularnonaukowa z okazji 634. rocznicy nadania praw miejskich dla Jarosławia połączona z prezentacją multimedialną na temat historii i zabytków Jarosławia 
 • 15 XII 2009 - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Zoom in Culture”. Tegoroczna edycja poświęcona była Stanom Zjednoczonym
 • 21 XII 2009 - XI Wielka Galeria Artystyczna
 • 21 I 2010 - III Konkurs Piosenki Europejskiej
 • 8 III  2010 - XV Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży
 • III 2010 - Wyjazd edukacyjny do Anglii, Walii i Szkocji.
 • 2 VI 2010 - II Piknik Rodzinny
 • 8 VI 2010 - II Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego
 • 29 IX 2010 - Ćwiczenia Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem "Bezpieczny Jarosław 2010".
 • 9 X 2010 - Obchody XX lecia szkoły.
 • 20 XII 2010 - XII Wielka Galeria Artystyczna
 • 11 II 2011 - IV Konkurs piosenki Europejskiej
 • 7-10 III 2011 - XVI Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży
Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka