Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017 r.

3.

Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2017 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.

5.

Egzamin gimnazjalny:
 
- część humanistyczna
19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 9.00‎
- część matematyczno-przyrodnicza
20 kwietnia 2017 roku (czwartek), godz. 9.00‎‎
- część z języka obcego nowożytnego
21 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 9.00‎

6.

Zakończenie zajęć 
w szkołach ponadgimnazjalnych
28 kwietnia 2017 r.

7.

Egzamin maturalny: 

 
- część- ustna 4-20 maja 2017r..
- część- pisemna 4 - 24 maja 2017 r.

8.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

Gimnazjum: 13 października, 31 października,
19 kwietnia, 20 kwietnia, 21 kwietnia, 2 maja, 16 czerwca
Liceum: 13 października, 31 października

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2017 r.

10.

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
11. Klasyfikacja śródroczna
Klasyfikacja maturzystów
Klasyfikacja końcoworoczna
13 stycznia 2017 r.
25 kwietnia 2017 r.
20 czerwca 2017 r.
12. Dni otwarte 25 października, 13 grudnia, 4 kwietnia, 6 czerwca

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka