Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
SZKOLNE CENTRUM INFORMACYJNE
Szkolne Centrum Informacyjne jest połączone z czytelnią. Można z niego korzystać w godzinach pracy biblioteki. Dysponuje dużym księgozbiorem podręcznym, filmami o różnej tematyce, sześcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu ( plus dwa  w wypożyczalni ), drukarką, drukarko-kopiarką, skanerem, telewizorem, odtwarzaczem płyt DVD i video.
Czytelnicy mogą korzystać z komputerowego katalogu autorskiego, tytułowego, przedmiotowego, serii wydawniczych i UKD. Na półkach są wyłożone najnowsze egzemplarze czasopism: Aura, Cogito, Ekoświat, Mówią Wieki, Poznaj Swój Kraj, Poznaj Świat, Przyroda Polska i Victor.

REGULAMIN

 1. Ze Szkolnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać wszyscy uczniowie  i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcącym im. Książąt  Czartoryskich  w Jarosławiu – po zapoznaniu się z jego regulaminem.
 2. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach pracy biblioteki.
 3. Nie należy wnosić napojów ani innych artykułów spożywczych.
 4. Należy zachować bezwzględną ciszę.
 5. Wszyscy korzystający mają obowiązek wpisania swoich danych do księgi odwiedzin.
 6. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych: do wyszukiwania materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej i dla potrzeb szkolnych.
 7. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 8. Zabrania się instalowania innych programów.
 9. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 10. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Nośniki te mogą być  dopuszczone do użytku tylko po uprzednim przeskanowaniu.
 11. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach ( np. wspólne opracowywanie dokumentu ) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie dwie osoby.
 12. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.
 13. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy   w planowaniu i tworzeniu dokumentów.
 14. Użytkowanie drukarki jest możliwe tylko za zgodą bibliotekarza.
 15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarce natychmiast po ich wykryciu.
 16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarka ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z SCI na określony czas.
 18. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
 19. Zabrania się przeglądania plików nawiązujących do przemocy, pornografii i stron prezentujących treści nieetyczne.
 20. Zabrania się włączania do sieci elektrycznej i wyłączania urządzeń bez zgody bibliotekarza.
 21. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu w czytelni. Po skorzystaniu, książkę należy odłożyć na poprzednie miejsce.  W wyjątkowych wypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie książki do domu na jeden dzień.

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka