Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
REGULAMIN BIBLIOTEKI
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, po okazaniu kodowanej karty czytelniczej.
 2. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek  
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (o możliwości wypożyczeniu   większej   ilości  decyduje bibliotekarz).
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia    większej ilości książek.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w wyznaczonym terminie,  a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może  przed terminem zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu  uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Nie wolno podklejać książek taśmą klejącą.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki ( innego dokumentu) należy ją odkupić lub zwrócić inną o równiej bądź większej wartości - wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Czasopism i filmów biblioteka nie wypożycza.
 11. Pod koniec roku szkolnego książki ( inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka